برگزاری رسیتال پیانوی همراز با حضور ایرج (حسین خواجه امیری) و هنرمندان نام آشنای دیگر در مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همراز با مدیریت مجید اخشابی…تلفن: 88205002-88205001 تلگرام: @hamraazacademy