اساتید و مدرسین مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همراز

دکتر مجید اخشابی، مدرس سنتور، آواز پاپ، سلفژ

دکتر مجید اخشابی، مدرس سنتور، آواز پاپ، سلفژ

مشاهده پروفایل

هادی منتظری، مدرس ویولن ایرانی و کمانچه

هادی منتظری، مدرس ویولن ایرانی و کمانچه

مشاهده پروفایل

دکتر عبدالحسین مختاباد، مدرس آواز سنتی

دکتر عبدالحسین مختاباد، مدرس آواز سنتی

مشاهده پروفایل

حسین پرنیا، مدرس سنتور

حسین پرنیا، مدرس سنتور

مشاهده پروفایل

مسعود خادم مدرس تار و سه تار آموزشگاه موسیقی هممراز با مدیریت دکتر مجید اخشابی

مسعود خادم، مدرس تار و سه تار

مشاهده پروفایل

مینو قاسم پور، مدرس قانون

مینو قاسم پور، مدرس قانون

مشاهده پروفایل

محمودرضا قدیریان، مدرس فن بیان و آداب سخنوری

محمودرضا قدیریان، مدرس فن بیان و آداب سخنوری

مشاهده پروفایل

سپیده خداوردی، مدرس پیانو، دف، سلفژ و تئوری موسیقی

سپیده خداوردی، مدرس پیانو، دف، سلفژ و تئوری موسیقی

مشاهده پروفایل

محسن حسینی، مدرس سنتور

محسن حسینی، مدرس سنتور

مشاهده پروفایل

رضا لمعانی، مدرس گیتار

رضا لمعانی، مدرس گیتار

مشاهده پروفایل

اشرف اخشابی، مدرس سنتور و سلفژ

اشرف اخشابی، مدرس سنتور و سلفژ

مشاهده پروفایل

سروش مظفری، مدرس آواز ایرانی

سروش مظفری، مدرس آواز ایرانی

مشاهده پروفایل

رضا حقیقی، مدرس گیتار

رضا حقیقی، مدرس گیتار

مشاهده پروفایل

سروش بصراوی، مدرس صداسازی و سلفژ

سروش بصراوی، مدرس صداسازی و سلفژ

مشاهده پروفایل

امیرحسین سمیعی، آواز کلاسیک و پاپ

امیرحسین سمیعی، مدرس آواز کلاسیک و پاپ

مشاهده پروفایل

عرشیا روشن‌قلب، مدرس پیانو و تئوری کاربردی

عرشیا روشن‌قلب، مدرس پیانو و تئوری کاربردی

مشاهده پروفایل

بهادر آذریان، مدرس گیتار فلامنکو

بهادر آذریان، مدرس گیتار فلامنکو

مشاهده پروفایل

امیر حوتیان، مدرس پیانوی ایرانی

امیر حوتیان، مدرس پیانوی ایرانی

مشاهده پروفایل

حمیدرضا باقری، مدرس پیانو و هارمونی

حمیدرضا باقری، مدرس پیانو و هارمونی

مشاهده پروفایل

امیرحسین اقتصاد مدرس پیانوی ایرانی

امیرحسین اقتصاد، مدرس پیانوی ایرانی

مشاهده پروفایل

محمدرضا طیار، مدرس سازهای کوبه ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

محمدرضا طیار، مدرس سازهای کوبه ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

مشاهده پروفایل

لیلی اکبری، مدرس ارف

لیلی اکبری، مدرس ارف

مشاهده پروفایل

عیسی زارعی، مدرس تار و سه تار

عیسی زارعی، مدرس تار و سه تار

مشاهده پروفایل

مونا برزویی، مدرس شعر و ترانه

مونا برزویی، مدرس شعر و ترانه

مشاهده پروفایل