کارگاه ها و کلاس های آموزشی همرازدر 3 سیستم

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

مهارت آموزی و اخذ دیپلم (جهت مشاهده کلاس های دایر کلیک کنید)

آموزش از راه دور

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

آموزش سنتور

نام مدرسروز برگزاری کلاس
ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابییکشنبه
سرکارخانم اشرف اخشابیدوشنبه14 الی 20
جناب آقای حسین پرنیاچهارشنبه15 الی 20
سرکارخانم اشرف اخشابی پنجشنبه14 الی 20

آموزش آواز پاپ

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابی یکشنبه
جناب آقای امیرحسین سمیعییکشنبه16 الی 20
جناب آقای سروش بصراویدوشنبه12 الی 20
جناب آقای سروش بصراویپنجشنبه11 الی 20

آموزش آواز سنتی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکترعبدالحسین مختابادسه‌شنبه
جناب آقای سروش مظفریسه‌شنبه17 الی 20
جناب آقای سروش مظفریجمعه12 الی 20

آموزش آواز کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای امیرحسین سمیعییکشنبه16 الی 20
جناب آقای سروش بصراویدوشنبه12 الی 20
جناب آقای سروش بصراویپنجشنبه12 الی 20

آموزش ارف و موسیقی کودک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
لیلی اکبریسه‌شنبه17 الی 20

آموزش پیانو ایرانی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای امیرحسین اقتصادیکشنبه15 الی 20
جناب آقای امیر حوتیانیکشنبه10 الی 20
جناب آقای امیر حوتیانجمعه9 الی 20

آموزش پیانو پاپ

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای ساعد آذریچهارشنبه15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه11 الی 20

آموزش پیانو کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم سپیده خداوردیشنبه10 الی 21
جناب آقای امیرحسین اقتصادیکشنبه15 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقریدوشنبه9 الی 15
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای ساعد آذریچهارشنبه15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه11 الی 20

آموزش تار و سه‌تار

نام مدرسروز تشکیل کلاسساعت تشکیل کلاس
مسعود خادم
عیسی زارعیسه‌شنبه17 الی 19

آموزش سازهای کوبه‌ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای محمدرضا طیاریکشنبه14 الی 19
جناب آقای محمدرضا طیار سه‌شنبه14 الی 19

آموزش سلفژ و صداسازی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب امیرحسین سمیعییکشنبه16 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه11 الی 20
جناب آقای سروش بصراویدوشنبه12 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی پنجشنبه11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبجمعه11 الی 20

آموزش شعر و ترانه

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم مونا برزوییدوشنبه17 الی 20

آموزش فن بیان و آداب سخنوری

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای محمودرضا قدیریانجمعه17 الی 19
جناب آقای فرزاد ذلقیچهارشنبه

آموزش گیتار (پاپ و کلاسیک)

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای رضا حقیقییکشنبه15 الی 20
جناب آقای رضا حقیقی جمعه15 الی 20

آموزش ویولن ایرانی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزمپنجشنبه10 الی 19

آموزش ویولن کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزمپنجشنبه10 الی 19
جناب آقای حسین پارسافرشنبه15 الی 19

تئوری و هارمونی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه تا جمعه12 الی 21
جناب آقای سروش بصراویدوشنبه و پنجشنبه11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقریدوشنبه9 الی 15