آموزش آواز پاپ و سنتور زیرنظر دکتر مجید اخشابی در آموزشگاه موسیقی همراز