آموزش دف، تنبک و کلیه سازهای کوبه‌ای در آموزشگاه موسیقی همراز

آموزش دف، تنبک و سازهای کوبه ای

مدرسین

محمدرضا طیار (یکشنبه، سه)

هیوا رنجبر (چهارشنبه)