آموزش سنتور
آموزش سنتور در آموزشگاه موسیقی همراز

مدرسین

سرکارخانم اشرف اخشابی (سه‌شنبه، پنجشنبه)
سرکارخانم مینو قاسم پور (یکشنبه)
جناب آقای محسن حسینی (شنبه)
جناب آقای حسین پرنیا (چهارشنبه)