آموزش گیتار

آموزش گیتار (پاپ، فلامنکو) در آموزشگاه موسیقی همراز

زیرنظر

مدرسین

رضا حقیقی (جمعه)

رضا لمعانی (سه‌شنبه و چهارشنبه)

بهادر آذریان (دوشنبه)