کارگاه ها و کلاس های آموزشی همرازدر 3 سیستم

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

مهارت آموزی و اخذ دیپلم (جهت مشاهده کلاس های دایر کلیک کنید)

آموزش از راه دور

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

آموزش سنتور

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابی یکشنبه  
سرکارخانم اشرف اخشابی دوشنبه 14 الی 20
جناب آقای حسین پرنیا چهارشنبه 15 الی 20
سرکارخانم اشرف اخشابی پنجشنبه 14 الی 20

آموزش آواز پاپ

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابی یکشنبه  
جناب آقای امیرحسین سمیعی یکشنبه 16 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی پنجشنبه 11 الی 20

آموزش آواز سنتی

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکترعبدالحسین مختاباد سه‌شنبه  
جناب آقای سروش مظفری سه‌شنبه 17 الی 20
جناب آقای سروش مظفری جمعه 12 الی 20

آموزش آواز کلاسیک

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای امیرحسین سمیعی یکشنبه 16 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی دوشنبه 12 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی پنجشنبه 12 الی 20

آموزش ارف و موسیقی کودک

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
لیلی اکبری سه‌شنبه 17 الی 20

آموزش پیانو ایرانی

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای امیرحسین اقتصاد یکشنبه 15 الی 20

آموزش پیانو پاپ

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه 11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه 10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه 10 الی 20
جناب آقای ساعد آذری چهارشنبه 15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه 10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه 11 الی 20

آموزش پیانو کلاسیک

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم سپیده خداوردی شنبه 10 الی 21
جناب آقای امیرحسین اقتصاد یکشنبه 15 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه 11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقری دوشنبه 9 الی 15
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه 10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه 10 الی 20
جناب آقای ساعد آذری چهارشنبه 15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه 10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه 11 الی 20

آموزش تار و سه‌تار

نام مدرس روز تشکیل کلاس ساعت تشکیل کلاس
مسعود خادم    
عیسی زارعی سه‌شنبه 17 الی 19

آموزش سازهای کوبه‌ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای محمدرضا طیار یکشنبه 14 الی 19
جناب آقای محمدرضا طیار سه‌شنبه 14 الی 19

آموزش سلفژ و صداسازی

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب امیرحسین سمیعی یکشنبه 16 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه 11 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی دوشنبه 12 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه 10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه 10 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه 10:30 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی پنجشنبه 11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه 11 الی 20

آموزش شعر و ترانه

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم مونا برزویی دوشنبه 17 الی 20

آموزش فن بیان و آداب سخنوری

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای محمودرضا قدیریان جمعه 17 الی 19
جناب آقای فرزاد ذلقی چهارشنبه  

آموزش گیتار (پاپ و کلاسیک)

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای رضا حقیقی یکشنبه 15 الی 20
جناب آقای رضا حقیقی جمعه 15 الی 20

آموزش ویولن ایرانی

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزم پنجشنبه 10 الی 19

آموزش ویولن کلاسیک

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزم پنجشنبه 10 الی 19
جناب آقای حسین پارسافر شنبه 15 الی 19

تئوری و هارمونی

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه تا جمعه 12 الی 21
جناب آقای سروش بصراوی دوشنبه و پنجشنبه 11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقری دوشنبه 9 الی 15