دوره مهارتی شامل 6 گواهینامه به شرح زیر است:

1 نوازندگی ساز پیانو (عمومی)
2 سرایش و تربیت شنوایی
3 هماهنگی عمومی موسیقی 
4 آواز گروهی 
5 همنوازی ساز 
6 گرایش تخصصی آواز  آواز جهانی 
آواز ایرانی 
ساز  ساز جهانی 
ساز ایرانی 

 

هزینه دوره: 17,000,000 ریال (یک میلیون و هفتصد هزار تومان)

طول دوره: 9 ماه

کلاس‌ها دو روز در هفته برگزار می‌شوند.