سازهای نواحی ایران

سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران بخش اول- سازهای زهی گروه دو- سازهای آرشه‌ای 2.3. کمانچه: از خانوادۀ سازهای زهی آرشه‌ای (کمانی) است. این ساز در مناطق شمال خراسان، گلستان، شرق مازندران، دامغان، طالقان، گیلان، آذربایجان شرقی و غربی،...
بخش اول- سازهای زهی گروه دو- سازهای آرشه‌ای 2.1. قیچک بلوچستان: سروز که در بلوچستان پاکستان به آن “ساروز” می‌گویند در زبان فارسی به قیچک معروف است. قیچک از سازهای رایج در ایران قدیم بوده و امروزه تمرکز عمدۀ...
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای) 1.8. تار آذربایجانی: تار آذربایجانی مهمترین ساز در اجرای مُقامات آذربایجان است. مُقامات مجموعه‌ای منظم و نسبتا مدون از نغمه‌ها، مقام‌ها و گوشه‌های مختلف...
 بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای)   6.1. بینجو- بلوچستان: بینجو در اصل یک ساز بلوچی نیست و حدود 50 سال قبل از پاکستان به بلوچستان ایران مهاجرت کرده است. بینجو اگرچه یک ساز زهی مضرابی...
سازهای مربوط به موسیقی نواحی ایران   بخش اول- سازهای زهی گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه‌ای) 1.4. رباب هجده تار- سیستان و بلوچستان: رباب از سازهای قدیمی ایران است که امروزه فقط در شمال بلوچستان، سیستان، افغانستان و تا...
بخش اول- سازهای زهی 1. گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه ای) 1.1. تنبور کرمانشاه و لرستان: تنبور نام باستانی سازهای مضرابی خانوادۀ دوتار و از سازهای قدیمی ایران و ساز آئینی و مذهبی سلسلۀ یارسان در غرب ایران است....
تماس با همراز

این لحظه آنلاین نیستیم... کافیه برامون پیام بگذارید تا در عرض چند ساعت پاسخگو باشیم.

چطور می تونم به شما کمک کنم؟

اینتر رو برای آغاز گفتگو کلیک کنید