محسن بواسحاقی هنرجوی آواز آموزشگاه موسیقی همراز

آموزشگاه موسیقی همراز: اجرای قطعه «مرا به پایان مبر» توسط هنرجوی آواز

هنرجو: محسن بواسحاقی، مدرس: دکتر مجید اخشابی، قطعه: مرا به پایان مبر، مدت آموزش: ترم چهار آواز پیشرفته، تاریخ ضبط: 09/02/1398

شماره تماس جهت شرکت در کلاس ها:

۸۸۲۰۵۰۰۱-۸۸۲۰۵۰۰۲

آدرس: خیابان ونک، ساختمان اداری – تجاری تک، آسانسور 2، طبقه اول، واحد 3