یکی از مهمترین نکاتی که در آموزش پیانو مورد توجه میباشد، نحوۀ صحیح نشستن پشت پیانو است. چگونگی قرار گرفتن دست ها و داشتن فاصله مناسب با پیانو نیز از دیگر موارد بسیار مهم و کاربردی در یادگیری این ساز می باشد.

10 نکته مهم در مورد بهترین حالات نشستن در پشت پیانو

رعایت تمامی این نکات نه تنها می تواند از آسیبهای جسمی مانند کمردرد، آرتروز و کوفتگی دست جلوگیری نماید، بلکه به دستان نوازنده نیز آزادی عمل بیشتری می دهد و بر روی کیفیت اجرا نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.

  1. انگشتانتان را نرم و خمیده نگه دارید.
  2. انگشت شست تان را کاملا صاف، ولی در عین حال نرم و قابل انعطاف نگه دارید.
  3. برای حفظ تعادل بدنتان شانه ها و نشیمنگاه را در یک راستا قرار دهید.
  4. پاهای خودتان را روی زمین یا روی یک زیرپایی، ثابت قرار دهید.
  5. انگشتانتان را خمیده نگه دارید، اما نه اینکه آنها را کج کنید یا به شکل قلاب دربیاورید.

             آماده باشید / بنوازید/ بردارید

  1. برای فشردن کلیدها از وزنِ بازوی خود استفاده کنید.
  2. مچ دست تان را نرم و قابل انعطاف نگه دارید.
  3. انگشت کوچک، مچ و آرنج خود را در یک راستا قرار دهید.
  4. به هنگام اجرای نت ها بدون اینکه از روی صندلی جابجا شوید بدنتان را از سمتی به سمت دیگر حرکت دهید.
  5. انگشت کوچک را نزدیک نوک شستی پیانو قرار دهید.