دلایل اهمیت موسیقی سنتی

چرا موسیقی سنتی؟

فواید بی‌شمار آموختن موسیقی از دیگر فرهنگ‌ها

 

تعصب و بی‌تابی، جنگ‌ها و تبعیض نژادی را کاهش می‌دهد.

 

با رفتارها و گرایشات خصمانه مقابله می‌کند.

 

مهارت‌های زبانی و شنیداری را بهبود می‌دهد.

 

سطح مشارکت در هنرها را افزایش می‌دهد.

 

به هنرجوهای موسیقی رویکردهای جدیدی با مفاهیم آشنا آموزش می‌دهد.

 

آگاهی میان‌فرهنگی وبین‌المللی را افزایش می‌دهد.

 

اصول و بنیاد ملودی و ریتم را تقویت می‌کند.

 

بچه‌ها را از طریق موسیقی با دیگر فرهنگ‌ها مواجه می‌کند و عاملی در توسعه جهانی نگرش بچه‌ها به شمار می‌رود.

دلایل اهمیت موسیقی سنتی