فرق صدای سر و صدای سینه در چیست؟

صدای سر

گام اول: صدای سر را از صدای سینه تشخیص دهید

صدای سینه

پایین ترین صدای شما هنگام صحبت کردن یا آواز خواندن است. هنگامی که با یک دوست در حال مکالمه هستید، احتمالاً از صدای قفسه سینه خود برای صحبت با آنها استفاده می کنید.

صدای سر

بالاترین صدای شما هنگام مکالمه یا آواز خواندن است. برخی افراد وقتی عصبی هستند یا با غریبه ها صحبت می کنند با صدای سر خود صحبت می کنند.

صدای سینه

گام دوم: بررسی کنید که آواز خواندن یا صحبت کردن با صدای سر یا صدای سینه چه حسی دارد؟

صدای سینه

وقتی با صدای قفسه سینه خود صحبت می کنید یا آواز می خوانید، احساس می کنید که صدا در قفسه سینه شما طنین انداز است. باید صدا را طوری احساس کنید قدرت بیشتری در پس آن صدا وجود دارد.

صدای سر

هنگامی که با صدای سر خود صحبت می کنید یا آواز می خوانید، باید احساس کنید که صدا در سر شما طنین انداز است. صدای سر باید نسبت به صدای سینه نرم تر و ملایم تر باشد.

آواز خواندن

گام سوم: برای اینکه با صدای سینه آواز بخوانید، شروع کنید به صحبت کردن با صدای عادی تان

همانطور که صحبت می کنید، به آرامی کلمات را به سمت یک صدای “اوووووو” مانند ببرید. اگر با صدای عادی خود در حال صحبت کردن هستید، آواز خواندن شما باید با صدای سینه باشد.

این کار را تا جایی ادامه دهید که کاملا درک کنید به هنگام خواندن با صدای سینه چه احساسی در صورت، گلو و سینه تان ایجاد خواهد شد.

آموزش آواز

گام چهارم: برای آواز خواندن با صدای سر، باید با صدای بلند بخوانید، اما نه آنقدر بلند که صدای جیرجیر ایجاد کنید

مانند مرحلۀ قبل، همانطور که صحبت می کنید کلمات را به سمت یک صدای “اوووووو” مانند ببرید. آوازی که خواهید شنید باید صدای سر شما باشد. آنقدر باید تمرین کنید تا کاملا متوجه شوید که صدای سر دقیقا چه حسی در شما ایجاد می کند.

آموزش آواز آنلاین

گام پنجم: مراقب باشید. به هنگام آواز خواندن جانب احتیاط را رعایت کنید.

سعی نکنید برای کسب توانایی بیشتر، نت های بالا را با صدای سینه بخوانید. آن کاری را انجام دهید که انجامش برای شما راحت تر است. مراقب باشید، نباید بیش از حد از صدای خودتان کار بکشید!