آلگایتا، سازی که در مقابل فرمانروایان می‌نوازند

ساز آفریقایی آلگایتا

آلگایتا سازی است از خانواده سرنا یا ابوا از غرب کشور آفریقا.

این ساز از یک تکه چوب دوار مخلوطی شکل و تو خالی ساخته شده است ودر محل قرارگیری لب‌ها روی ساز یک تکه پوست نازک به شکل دایره وجود دارد.

آلگیتا را فقط در برابر فرمانروایان می نوازند.

اجزای ساز آلگایتا

1. بخش شیپوری

2. لوله

3. سوراخهای انگشتی

4. لوله دهنی

5. زبان مضاعف

6. محل قرارگیری لبها