ساز Castanet

ساز Castanet از خانواده سازهای کوبه‌ای و ریتمیک محسوب می‌شود.

ساز Castanet

ساختار ساز

این ساز از دو چوب مقعر تشکیل شده که قسمت لبه توسط نخی به هم متصل می‌شوند. برای بدست آوردن صدای کلیک یا تق تق (شامل یکسری حرکات سریع کلیک) مانند و نواختن صداهای ریتمیک در دست‌ها نگه داشته می‌شوند. جنس آن  بطور سنتی از  چوب سخت درخت شاه بلوط است. اگرچه استفاده از ماده فایبرگلاس در ساخت این ساز بطور روزافزون عمومیت پیدا می‌کند.

ساز Castanet

روش‌های نواختن

 نوازنده هنگام اجرا عملا دو جفت از این ساز را استفاده می‌کند.

 روش اول

در هر دست یک جفت از آنها نگه داشته می‌شود، بطوریکه که نخ‌ها بدور انگشت شصت حلقه می‌شوند و خود ساز کف دست قرار گرفته و با خم کردن انگشت‌ها نگه داشته می‌شوند. هر جفت از لحاظ زیر و بمی صدای متفاوتی دارند. هنگامی که در دست نگه داشته می‌شوند توسط انگشتان و کف دست حرکت داده می‌شوند.

ساز Castanet

روش دوم (Mounted castanets)

در این روش برای تشکیل یک جفت  castanet، به یک دسته یا پایه بسته می‌شوند و برای نواختن در ترکیب ارکستر کاربرد دارد. این کار باعث سهولت در نواختن آنها می‌شود اما صدای متفاوت‌تری از وقتی که در کف دست نواخته می‌شود، خواهد داد. مخصوصا وقتی به پایه‌ای ثابت  بسته می‌شوند.

این روش با حرکات سریع انگشتان اجرا می‌شود و امکان اجرای حرکات چرخشی به حداقل می‌رسد.

ساز Castanet

روش سوم (Handle castanets)

در این روش هر جفت را به یک عدد چوب مستقیم می‌بندند. این روش نیز برای اجرای ارکستری مناسب بوده و نوازنده با این روش امکان اجرای تکنیک‌های مورداستفاده ساز snare drum را خواهد داشت. تکان دادن بین انگشت‌ها و قسمت ران نوازنده روش مناسبی در این روش است.

در هر سه روش نگهداشتن امکان اجرای حرکت چرخشی Roll  با هرجفت وجود دارد.

آموزشگاه موسیقی همراز