ساز هارپ

هارپ سازی است که تاریخ و تمدن بسیاری از کشورها را بر دوش خود دارد.

هارپ ”harp” یکی از ادوات موسیقی زهی است که تعدادی از سیم های فردی را در یک زاویه به کمان وصل می کنند. 

سیم ها با انگشتان لمس می شوند. 

هارپ از دوران باستان در آسیا، آفریقا و اروپا شناخته شده اند که حداقل تا اوایل ۳۵۰۰ قبل از میلاد برای وجود این ساز ارزشمند مستندات وجود دارد.

هارپ در قرون وسطی و رنسانس در اروپا محبوبیت فراوانی داشت، جایی که به طیف گسترده ای از انواع با تکنولوژی های جدید تبدیل شد و به مستعمرات اروپا انتشار یافت و محبوبیت خاصی در آمریکای لاتین پیدا کرد.

اگرچه بعضی از اعضای باستانی خانواده هارپ در خاور نزدیک و جنوب آسیا از بین رفته اند، بسیاری از انواع دیرین خانواده هارپ هنوز در میانمار و بخش هایی از آفریقا را می نوازند و گونه های دیگر فراموش شده در اروپا و آسیا توسط نوازندگان در دوران مدرن مورد استفاده قرار گرفته است.

هارپ انواع مختلف در سطح جهان دارند و گسترده شده اند. از لحاظ اندازه، بسیاری از هارپ های کوچکتر می توانند در حین حمل نواخته شود، در حالی که هارپ های بزرگ تر بسیار سنگین هستند و در کف زمین قرار دارند. هارپ های مختلف ممکن است از سیم های کتکات ” catgut “، نایلون، فلز یا ترکیبی از آنها استفاده کنند.

در حالی که همه هارپها دارای گردن، رزوناتور و سیم هستند، هارپهای قاب دار، دارای پایه ای در انتهای بلند خود برای پشتیبانی از سیم ها هستند، در حالی که هارپ های باز مانند ”arch harps” و ”bow harps” را می بینند. هارپهای مدرن هم در ساخت و هم در تکنیک های نواختن متفاوت هستند. حتی در نوع استفاده سیم ها نیز متفاوت هستند، مانند تنظیم یک رکورد رشته با اهرم یا پدال. پدال یک ابزار استاندارد در ارکستر دوران موسیقی رمانتیک (حدود ۱۸۰۰-۱۹۱۰) و دوره موسیقی معاصر است.

تاریخچه

اولین گروه هارپ ها در سومر، ۳۵۰۰ قبل از میلاد یافت شده است.
در حدود ۱۹۰۰ سال قبل از میلاد، در ایران و عراق، به هارپ های کمان دار یا هارپ های زاویه ای با جعبه های صوتی عمودی یا افقی افزوده شدند. این نوع از این ساز در دربار امپراطوری ساسانی گسترش یافت. 

در قرن گذشته دوره ساسانی، هارپهای زاویه ای به گونه ای طراحی شده اند که آنها ظریف تر شدند و سفتی ساختاری خود را از دست دادند. در اوج سنت فارسی تولید کتابهای تصویری (AD 1300-1600)، چنین هارپهای سبک هنوز هم اغلب ترسیم شده ، اگرچه استفاده از آنها به عنوان ابزار موسیقی به پایان رسیده بود

 ساختار ساز هارپ

ساختار و مکانیسم

هارپها اساسا مثلثی هستند و عمدتا از چوب ساخته شده اند. سیم های این ساز از روده (اغلب در دوره مدرن توسط نایلون جایگزین) یا فلز ساخته شده است. انتهای بالای هر سیم بر روی مقطع یا گردن ابزار تأمین می شود، جایی که هر کدام از آنها یک پیکربندی تنظیم یا دستگاه مشابه برای تنظیم زمین از آن سیم داشته باشد.

سیم ها در قسمت انتهایی در پائین این ساز، جایی که آن را با یک گره محکم کرده، کشیده می شود. در دستگاه های مدرن سوراخ مخصوص سیم با یک پرده محافظت خاص پوشیده می شود تا از پوشیدن چوب جلوگیری شود. بدنه ساز توخالی است و هنگامی که یک سیم به لرزه  می افتد، بدنه لرزش را تقویت می کند و صدا را ایجاد می کند.

طولانی ترین قسمت این ساز، ستون یا ستون نامیده می شود، هرچند برخی از هارپ های پیشین مانند ”bow harp“، به طور کامل از ستون بی بهره اند. در اکثر آنها، تنها هدف ستون این است که گردن را در برابر فشارهای بزرگ سیم ها نگه دارد. آن هایی دارای پدال هستند (عمدتا نوع مدرن کنسرت ها)، ستون یک ستون توخالی است و میله های جهت تنظیم رشته ها دارد که با فشار دادن پدال در پایه دستگاه، تنظیم می شود.
کلاس موسیقی آموزش آواز در آموزشگاه موسیقی همراز