ساز Agogô

سازشناسی: ساز Agogô

Agogô در زبان‌های رایج در غرب آفریقا به معنی زنگ است.

این ساز امروزه در سراسر دنیا استفاده می‌شود اما منشا آن به موسیقی سنتی غرب آفریقا برمی‌گردد.

این ساز نیز توسط بردگان از قاره آفریقا وارد آمریکا و موسیقی برزیل شده است.

سازشناسی: ساز Agogô

این ساز در گروه‌های سازهای کوبه‌ای سبک سامبای برزیلی استفاده می‌شود و در بین بقیه سازهای این گروه دارای زیرترین تن صدا بوده و می‌توان گفت از قدیمی‌ترین سازهای شناخته شده مورداستفاده در این سبک است.سازشناسی: ساز Agogô

ساختار

Agogô   از یک یا چند زنگ متصل به هم تشکیل شده است.

زنگ‌ها توسط یک قطعه فلز U شکل بهم وصل می‌شوند.

بسته به اینکه کدام زنگ نواخته شود امکان تولید تن صداهای متفاوتی می‌دهد.

سازشناسی: ساز Agogô

زنگ‌های متصل به هم در اندازه‌های مختلف هستد و جنس آنها معمولا از آهن چکش‌کاری شده است.

امروزه برای بدست آوردن صدای‌هایی  متفاوت در سایزهای مختلف و از جنس فلزهای مختلفی ساخته می‌شوند.

سازشناسی: ساز Agogô

روش نواختن

در هنگام نواختن، این ساز طوری نگه داشته می‌شود که زنگ کوچکتر بالای زنگ بزرگتر قرار بگیرد.

معمولا هر دو زنگ با یک میله چوبی نواخته می‌شوند.

روش دیگر نواختن آن بدین صورت است که با فشار دادن دو زنگ به هم صدای کلیک مانندی ایجاد می‌شود که البته این روش کمتر رایج است.