استاد فرامرز پایور معیار سنتورنوازی ایران

استاد فرامرز پایور

استاد پايور بسياري از آثار خود، از جمله کتاب دستور سنتور را در قالبي ساختاریافته و هدفمند تدوین کرده است.

این کتاب که در سال  1340 به چاپ رسيده است ماحصل تلاش استادي است كه بیش از پنجاه سال پيش آینده‌نگری و هدفمندی او باعث ایجاد مکتبی ساختاریافته و یکپارچه در آموزش ساز سنتور شد.

استاد فرامرز پایور

دشواری کار کردن با کتاب استاد صبا

تا قبل از چاپ این کتاب توسط استاد پایور، کتاب مورداستفادۀ هنرآموزان رديف استاد صبا بود که کارکردن با آن برای یک هنرجوی مبتدی کاری بسیار دشوار بود؛  اما دستور سنتور استاد پایور با آموزش مرحله به مرحله از ساده به مشکل، راه را برای هنرجویان هموار نمود.

دیگر تألیفات

از دیگر تالیفات او می‌توان به این موارد اشاره نمود:

سی قطعه چهارمضراب برای سنتور (اردیبهشت ۱۳۵۱)؛

هشت آهنگ برای سنتور (فروردین ۱۳۵۷)؛

پرنیان (دونوازی برای تار و سنتور) (مهر 1358)؛

ردیف چپ‌کوک برای سنتور (مهر 1359)؛

مجموعه پیش‌درآمد و رنگ (برای سنتور، مهر 1359)؛

قطعات موسیقی مجلسی (مهر ۱۳۶۱)؛

تئوری موسیقی (اردیبهشت ۱۳۶۲)؛

رِنگ شهرآشوب (خرداد ۱۳۶۳)؛

ردیف آوازی و تصانیف قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی (شهریور 1375)؛ چهل قطعه برای سنتور (پیش درآمد، رنگ، چهارمضراب از استادان قدیم ایران) گردآوری و تنظیم فرامرز پایور و تدوین شده توسط مینا افتاده ( ۱۳۸۳).

استاد فرامرز پایور

ویژگی‌های بارز زندگی کاری

مشخصه‌های موجود در زندگی کاری استاد پایور همگی حاکی از شخصیت جدی، با پشتکار و هدفدار اوست که توانسته است از محضر اساتیدی چون صبا و دوامی و برومند فیض ببرد، به تدریس سنتور  مبادرت ورزد، آثار بزرگان موسیقی را گردآوری نماید، به گرو‌ه‌های موسیقی سر و سامان دهد و به فراگیری زبان انگلیسی در کمبریج بپردازد.  

همۀ اینها تنها با هدف شناساندن موسیقی اصیل ایرانی به جهانیان بوده است.

استاد فرامرز پایور

رعایت اخلاقیات

رعایت اخلاقیات هم در زندگی کاری و هم در زندگی شخصی بسیار دشوار است، البته در ایران به دلیل مرید و مرادبازی و مرشدی‌گری و استاد استاد کردن، از هر گوشه و کناری، با اخلاق ماندن به مراتب سخت‌تر است؛ اما، استاد پایور در میان اهالی موسیقی به مردی اخلاق‌گرا مشهوربود که دیگران را فریب نمی‌داد و در کار خود صادق و جدی بود.

مهربانی

پایور در مهربانی و دلسوزی نسبت به دیگران نیز دارای شخصیتی ویژه بود، بطوریکه، آنهایی که با وی در این سال‌ها در داخل و خارج از ایران کنسرت داده‌اند به دلسوزی و توجه او نسبت به اعضای گروه و اینکه اعضاء احساس تبعیض نکنند، بارها اشاره کرده‌اند.

یک جنتلمن واقعی

استاد پایور به معنی دقیق کلمه ضمن حفظ حریم‌ها و حرمت‌های افرادی که با وی همکاری می‌کردند و البته برانگیختن ترسی توام با احترام و حرمت‌گذاری در نزد شاگردانش  نسبت به خود، ‌درس زندگی حرفه‌ای موسیقی را هم به آنها آموخت،‌ و به قول معروف یک جنتلمن واقعی بود که سعی می‌کرد حریم‌ها را نگاه دارد و حقی را از کسی ضایع نکند.

این استاد گرانمایه علاوه بر تحولاتی که در سنتورنوازی ایجاد کرد و پژوهش‌هایی که در زمینه موسیقی ملی انجام داد، دارای شخصیتی برجسته با جامعیتی خاص، انضباط، تعهد، صداقت و پاکی بود.