محمدحسن خان معروف به سنتور خان 2

“سنتور خان، مردی ساکت و کم‌حرف که خیلی خوب سنتور می‌نواخت”

محمدحسن خان معروف به سنتور خان از نوازندگان چیره‌دست سنتور و موسیقی‌دانان دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه بود.

دلیل شهرت

دلیل شهرت وی به سنتور خان نیز به خاطر همین چیره‌دستی و تبحر او در نواختن ساز سنتور بود. 

سنتورخان در سال‏های پایانی سلطنت محمدشاه قاجار به دربار او راه یافت و پس از محمدشاه در دربار پسرش یعنی ناصرالدین شاه مشغول شد.

نسل‌های سنتور خان

او شاگرد چیره‌دستی را همانند خود تربیت کرد به نام محمد صادق خان، ملقب به سرور الملک.

محمدصادق خان نیز شاگردانی همچون سماع حضور و ميرزاعلى‌اكبر شاهى، حسن سنتوری و میرزا اسدالله را پرورش داد که از این میان سماع حضور، موسيقى‌دانى برجسته و بااخلاق بود و به موسیقی به‌عنوان وسیلۀ تزکیه نفس نگاه می‌کرد.

صفحات گرامافون

در حدود بیش از یکصد سال پیش از سنتورنوازی محمدحسن خان ضبط صورت گرفته که به صورت صفحه های گرامافون است. او در این آثار تبحر و چیره‌دستی خود را در نواختن قطعات آوازی و ضربی به خوبی نشان داده است. 

محمدحسن خان معروف به سنتور خان 2

سنتور خان از زبان گوبینو

کنت آرتور دو گوبینو، شاعر، مورخ، محقق و دیپلمات فرانسوی، که نویسنده کتاب سه سال در ایران است، در مورد محمدحسن خان می‌گوید:

محمدحسن خیلی خوب سنتور می زند، او قدیم‌ترین  استاد سنتوری است که ما می‌شناسیم. از شرح‌حال این نوازنده چیزی به دست نیامد ولی او شاگردی داشته است به نام محمدصادق خان که از هنر او بسی داستان‌ها شنیده‌ام. محمدحسن خان مردی است ساکت و کم‌حرف و کمتر او را دیده‌اند که بخندد.”