وامبوکا wambooka

وامبوکا (Wambooka)

مواد جديد  امروزي و  تحول در ساخت آنها، طراحي ايتاليايي و پروسه توليد نوآورانه، باعث خلق يک آلت موسيقي جديد و مبتکرانه با صدايي استثنايي شده است.

وامبوکا يک برند با مفهموم جديد در دنياي سازهاي کوبه‌اي موسيقي است، که از خصوصيات حرکت آب واقه در محفظه‌اي که  در قسمت  سر آن تعبيه شده براي توليد صداهايي بديع استفاده مي‌کند.

وامبوکا wambooka

اما چرا به  اين ساز وامبوکا مي‌گويند؟

از ترکيب نام انگليسي  ساز داربوکا با آب (Darbuka + Water) اسم Wambooka  براي آن در نظر گرفته شده است.

ساختار وامبوکا

 وامبوکا داراي بدنه‌اي محکم و شيشه‌اي است و محفظه اي براي  ريختن آب دارد که اين محفظه با درب مقاوم و ضدآب بسته مي‌شود.

اين ساز توسط سفت يا شل کردن مهره‌هايي که در قسمت سر آن تعبيه شده کوک مي‌شود.

وامبوکا wambooka

ارتفاع  17¼” و قطر سر 8½ است.

وامبوکا به سبک داربوکاي سنتي ساخته مي‌شود با بدنه‌اي يک تکه. 

نقطه جالب توجه آن اين  است که اين ساز شيشه‌اي است.

درحقيقت از پلاستيک شفاف از جنس آکريليک ساخته مي‌شود که شيشه‌اي بنظر مي‌آيد.

جنس ماده سخت بدنه اين ساز اين امکان را مي‌دهد که حتي ضربات آرام نيز واضح شنيده شوند.

مي‌توان گفت تفاوت اصلي آن با ساز سنتي داربوکا همان دارا بودن محفظه‌اي براي پر کردن آب است.

روش نواختن

وامبوکا همانند  ساز کوبه‌اي داربوکاي معمولي مي‌تواند بدون آب نواخته شود و يا اينکه با ريختن  مقداري آب در محفظه مخصوص آن از طنين بدست آمده از صداي آب هنگام نواختن مي‌توان دنيايي جديد به امکانات سازهاي کوبه‌اي باز کرد.

تکنيک نوازندگي همان تکنيکي است که در روش سنتي نوازندگي داربوکا مورداستفاده قرار مي‌گيرد.

يعني در حالت نشسته روي قسمت ران پا نگه داشته شده بطوري که قسمت طولي ساعد تقريبا بطور افقي روي آن قرار مي‌گيرد و مچ دست روي لبه ساز جهت وارد کردن ضربه به سر با انگشتان  قرار ميگيرد و با دست ديگر (معمولا دست راست براي نوازنده راست دست) انواع مختلفي از ضربات که باعث ايجاد تن‌هاي  متفاوتي از صدا مي‌شود، نواخته مي‌شود.

وامبوکا wambooka

بعنوان مثال ضربه زدن به مرکز ساز با انگشتان باعث ايجاد  صداي بم مي‌شود و ضربه زدن با انگشتان  بهم چسبيده و با قسمت بند انگشتان به لبه ساز صداي زير توليد مي‌شود.

نگه داشتن دست يا انگشتان روي سر ساز و ضربه زدن با دو روش ديگه موجب ايجاد صداهاي متفاوتي مي‌شود.

به علت مرطوب شدن قسمت‌هايي از بدنه و سر آن با آبي که در درون مخزن ريخته مي‌شود و ارتعاش آب هنگام نواختن صداهاي بديع و غيرقابل انتظاري توليد مي‌شود. همچنين با ضربه زدن به بدنه نيز مي توان صداي متفاوت تري بدست آورد.