ثبت‌نام آنلاین آموزشگاه موسیقی همراز

عنوان کلاسمدرس، روز و ساعت
آواز پاپ- آقای دکتر مجید اخشابی، یکشنبه
- آقای امیرحسین سمیعی، یکشنبه (16 الی 20)
- آقای سروش بصراوی، دوشنبه (12 الی 20) و پنجشنبه (11 الی 20)
آواز سنتی-آقای دکتر عبدالحسین مختاباد، سه‌شنبه
- آقای سروش مظفری، سه‌شنبه (17 الی 20) و جمعه (12 الی 20)
آواز کلاسیک- آقای امیرحسین سمیعی، یکشنبه (16 الی 20)
- آقای سروش بصراوی، دوشنبه (12 الی 20) و پنجشنبه (12 الی 20)
اُرف- کلاس خصوصی، لیلی اکبری، یکشنبه (17 الی 20)
- کلاس گروهی، لیلی اکبری، یکشنبه (17 الی 20)
پیانوی ایرانی- آقای امیرحسین اقتصاد، یکشنبه (15 الی 20)
- آقای امیر حوتیان، یکشنبه (10 الی 20) و جمعه (9 الی 20)
پیانوی پاپ- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
پیانوی کلاسیک- خانم سپیده خداوردی، شنبه (10 الی 21)
- آقای امیرحسین اقتصاد، یکشنبه (15 الی 20)
- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
تار و سه‌تار- آقای رشیدی مطلق، دوشنبه (15 الی 19)
- آقای عیسی زارعی، سه‌شنبه (17 الی 19)
سازهای کوبه‌ای
دف، تنبک، کاخن
- آقای محمدرضا طیار، یکشنبه و سه‌شنبه (14 الی 19)
سنتور- آقای دکتر مجید اخشابی، یکشنبه
- خانم اشرف اخشابی، دوشنبه و پنجشنبه (14 الی 20)
- آقای محسن حسینی، سه‌شنبه (15 الی 19)
- آقای حسین پرنیا، چهارشنبه (15 الی 20)
سلفژ و صداسازی- آقای امیرحسین سمیعی، یکشنبه (16 الی 20)
- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
- آقای سروش بصراوی، دوشنبه (12 الی 20) و پنجشنبه (12 الی 20)
شعر و ترانه- خانم مونا برزویی، دوشنبه (17 الی 20)
فن‌بیان و آداب سخنوری- کلاس، آقای محمودرضا قدیریان، جمعه (11 الی 13)
- کارگاه، آقای محمودرضا قدیریان، جمعه (14 الی 18:30)
گیتار پاپ- آقای رضا حقیقی، یکشنبه و جمعه (15 الی 20)
- آقای بهادر آذریان، دوشنبه (13 الی 16)
- آقای رضا لمعانی، سه‌شنبه و چهارشنبه (14 الی 20)
گیتار فلامنکو- آقای بهادر آذریان، دوشنبه (13 الی 16)
گیتار کلاسیک- آقای رضا حقیقی، یکشنبه و جمعه (15 الی 20)
- آقای رضا لمعانی، سه‌شنبه و چهارشنبه (14 الی 20)
ویولن ایرانی- آقای هادی منتظری، چهارشنبه (14 الی 22)
ویولن کلاسیک- خانم مهرناز معیر، شنبه (17 الی 20)
- آقای آرش جامع، پنجشنبه (11 الی 17)
قانون- خانم مینو قاسم‌پور، یکشنبه (17 الی 20)
1- رشته اصلی و زیرشاخه موردنظر خود را انتخاب نمایید (مثال: رشته اصلی= آواز، زیرشاخه= پاپ).
2- مدرس و روز و ساعت موردنظر و موجود را انتخاب نمایید.
3- آنلاین پرداخت کنید.
4- به جمع هنرمندان همراز خوش آمدید.