ثبت‌نام آنلاین آموزشگاه موسیقی همراز

عنوان کلاسمدرس، روز و ساعت
آواز پاپ- آقای دکتر مجید اخشابی، یکشنبه
- آقای سروش بصراوی، پنجشنبه (11 الی 20)
آواز سنتی- آقای دکتر عبدالحسین مختاباد، سه‌شنبه
- آقای سروش مظفری، سه‌شنبه (17 الی 20) و جمعه (12 الی 20)
آواز کلاسیک- آقای سروش بصراوی، پنجشنبه (12 الی 20)
اُرف- کلاس خصوصی، لیلی اکبری، سه شنبه (17 الی 20)
- کلاس گروهی، لیلی اکبری، سه شنبه (17 الی 20)
پیانوی ایرانی--
پیانوی پاپ- خانم سپیده خداوردی، شنبه (10 الی 21)
- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
پیانوی کلاسیک- خانم سپیده خداوردی، شنبه (10 الی 21)
- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
_ حمیدرضا باقری، دوشنبه (9 الی 15)
- ساعد آذری، چهارشنبه (15 الی 21)
تار و سه‌تار- آقای عیسی زارعی، سه‌شنبه (17 الی 19)
- سروش بصراوی، پنجشنبه (11 الی 20)
سازهای کوبه‌ای
دف، تنبک، کاخن
- آقای محمدرضا طیار، سه‌شنبه (14 الی 19)
سنتور- آقای دکتر مجید اخشابی، یکشنبه
- خانم اشرف اخشابی، یکشنبه (14 الی 20)
- آقای حسین پرنیا، پنجشنبه (15 الی 20)
سلفژ و صداسازی- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
- آقای سروش بصراوی، پنجشنبه (12 الی 20)
شعر و ترانه- خانم مونا برزویی
فن‌بیان و آداب سخنوری- فرزاد ذلقی، پنجشنبه (17 تا 20)
گیتار پاپ- آقای رضا حقیقی، یکشنبه، دوشنبه و جمعه (15 الی 20)
کمانچه- هادی آرزم، پنجشنبه (10 الی 19)
گیتار کلاسیک- آقای رضا حقیقی، یکشنبه، دوشنبه و جمعه (15 الی 20)
ویولن ایرانی- هادی آرزم، پنجشنبه (10 الی 19)
ویولن کلاسیک- هادی آرزم، پنجشنبه (10 الی 19)
- آقای حسین پارسافر، شنبه و چهارشنبه (
تئوری و هارمونی- آقای سروش بصراوی، پنجشنبه (12 الی 20)
- آقای عرشیا روشن‌قلب، دوشنبه تا جمعه (10 الی 20:30)
_ حمیدرضا باقری، دوشنبه (9 الی 15)