تار

| 12:37 ب.ظ
جلیل شهناز دفتر تار را بست. “پرویز یاحقی” پیدایش مکتب ها تا قبل از مرحوم وزیری تقریبا اکثر نوازندگان تار شبیه به هم می‌نواختند و تفاوت زیادی در شیوه آنها دیده نمی‌شد. اما با آمدن وزیری سه مکتب تارنوازی...
| 4:07 ب.ظ
اصطلاح پرده سالیان درازیست در موسیقی ما چه در موسیقی عملی چه نظری، مورداستفاده قرار می گیرد؛ هنوز هم پرده روی سازهای ایرانی به فرم گذشته استفاده می شود، البته این به معنای توقف روند اصلاح سازگاری و بهبود...
| 11:24 ب.ظ
سازشناسی ایرانی تار معرفی تار از سازهای زهی مضرابی است که در ساخت آن از چوب، پوست، استخوان، زه و فلز استفاده می‌شود و طول کلی آن حدود 95 سانتی‌متر است. تاریخچه از حدود 200 سال پیش تار یکی...