تنبور

| 8:16 ب.ظ
هنر موسیقی هندی دست کم حدود سه هزار سال در هندوستان رواج داشته است. سرودخوانی یكی از اركان اساسی شعایر ودایی بوده و اشاراتی در نوشته ای متأخر ودائی در كتب مقدس دین بودا نشان می‌دهد كه موسیقی قبل...
| 10:57 ق.ظ
دوتار که در موسیقی قدیم ایران به آن تنبور یا تمبور نیز گفته می شده است، از سازهای متداول در ایران قدیم است که امروزه نیز در برخی نواحی ایران متداول می باشد. دوتار یا تنبور از خانوادۀ سازهای...
| 9:17 ب.ظ
بخش اول- سازهای زهی 1. گروه یک- سازهای مضرابی (زخمه ای) 1.1. تنبور کرمانشاه و لرستان: تنبور نام باستانی سازهای مضرابی خانوادۀ دوتار و از سازهای قدیمی ایران و ساز آئینی و مذهبی سلسلۀ یارسان در غرب ایران است....