داستان پیش درآمد

| 3:45 ب.ظ
داستانِ پیش‌درآمد احتیاج، عامل به‌وجود آمدن پیش‌درآمد پس از مشروطیت و آزاد شدن اجتماعات و تشکیل انجمن‌ها، ارکستر با عده بیشتری تشکیل گردید و اولین کنسرت‌ها به تشویق ظهیرالدوله در مجالس بزرگی که عده بیشتری شنونده داشت به گوش...