دستگاه موسیقی

| 12:32 ب.ظ
از لحاظ علمی و عملی دستگاه مفصل‌تر از آواز است چنانچه آوازها از دستگاه ها مشتق می‌شوند (آوازهای ابوعطا، دشتی، بیات ترک، افشاری از دستگاه شور و آواز بیات اصفهان از دستگاه همایون مشتق می شوند.) معمولاً گوشه‌ های...
| 11:39 ق.ظ
تقسیمات موسیقی قدیم ایران به شکل «آوازه، شعبه، مقام» است. دستگاه از به هم پیوستن چند مقام شکل می گیرد و از این چند مقام، مقامی به عنوان مقام اصلی، نقش شروع، خاتمه و همچنین رابطه میان مقام ها...
| 10:59 ب.ظ
در موسیقی ایرانی این امکان وجود دارد که از مقامی به مقام دیگر برویم، بعبارت دیگر، می توانیم در طی اجرا احساس مُدال را پیوسته تغییر دهیم اما باید توجه داشت که این تغییر مقام یا تغییر احساس مُدال...