دوتار

| 11:11 ق.ظ
آیا میدانستید که از دوتار ترکمنی در موسیقی درمانی استفاده می شود؟   مقدمه از ابتدای تاریخ، انسان از موسیقی برای شفا استفاده می کرده است. در فرهنگ ابتدایی آفریقا و قبایل قدیمی آن “شامان” رهبر موسیقی، طبیب و...
| 10:57 ق.ظ
دوتار که در موسیقی قدیم ایران به آن تنبور یا تمبور نیز گفته می شده است، از سازهای متداول در ایران قدیم است که امروزه نیز در برخی نواحی ایران متداول می باشد. دوتار یا تنبور از خانوادۀ سازهای...