قیچک

| 5:22 ب.ظ
بخش اول- سازهای زهی گروه دو- سازهای آرشه‌ای 2.1. قیچک بلوچستان: سروز که در بلوچستان پاکستان به آن “ساروز” می‌گویند در زبان فارسی به قیچک معروف است. قیچک از سازهای رایج در ایران قدیم بوده و امروزه تمرکز عمدۀ...
تماس با همراز

این لحظه آنلاین نیستیم... کافیه برامون پیام بگذارید تا در عرض چند ساعت پاسخگو باشیم.

چطور می تونم به شما کمک کنم؟

اینتر رو برای آغاز گفتگو کلیک کنید