مارش

| 12:55 ق.ظ
تعریف موسیقی نظامی و مارش فرهنگ دانشگاهی راهپیمائی / قدم رو / قدم برداری / گام نظامی / حركت سرباز وار / موسیقی مخصوص پیشروی / حركت منظم و یكنواخت / راهپیمایی كردن فرهنگ عمید روش / رفتار /...
تماس با همراز

این لحظه آنلاین نیستیم... کافیه برامون پیام بگذارید تا در عرض چند ساعت پاسخگو باشیم.

چطور می تونم به شما کمک کنم؟

اینتر رو برای آغاز گفتگو کلیک کنید