متفرقه

| 7:31 ب.ظ
رابطۀ متقابل موسیقی و روح موسیقی عبارتست از علم ترکیب اصوات و هنر تنظیم و تزئین و عرضۀ آنها به نحوی‌که برای طبع انسان خوشایند باشد. روح یک اصطلاح قرآنی است. روح یا نفس ناطقه، شیئی است که مایۀ...
| 4:52 ب.ظ
چگونه قطعات موسیقی را حفظ کنیم؟ ضعف حافظه ممکنست علل مختلفی داشته باشد. ممکنست یا علل اجتماعی و روانشناسی داشته باشد، یعنی در نتیجۀ وقوع حوادثی حافظه ضعیف شده باشد و یا ممکنست در نتیجۀ نفوذ سموم مختلف در بدن...
تماس با همراز

این لحظه آنلاین نیستیم... کافیه برامون پیام بگذارید تا در عرض چند ساعت پاسخگو باشیم.

چطور می تونم به شما کمک کنم؟

اینتر رو برای آغاز گفتگو کلیک کنید