محمدحسن خان

| 9:44 ب.ظ
“سنتور خان، مردی ساکت و کم‌حرف که خیلی خوب سنتور می‌نواخت” محمدحسن خان معروف به سنتور خان از نوازندگان چیره‌دست سنتور و موسیقی‌دانان دربار محمدشاه و ناصرالدین شاه بود. دلیل شهرت دلیل شهرت وی به سنتور خان نیز به...