نوازندگی سنتور

| 4:01 ب.ظ
استیل نوازندگی سنتور به روایت استاد فرامرز پایور نکاتی برای مدرسین و هنرجویان در بیشتر شاگردانی که از کلاس‌های مختلف نزد اینجانب می آیند مشاهده می‌شود که استیل نوازندگی سنتور در هنرجو به علت مسامحۀ استاد به وضعی تأسف...