کتاب موسیقی در ایران

| 10:50 ق.ظ
رپ فارسی به شکلی از موسیقی رپ گفته می شود که به زبان فارسی و عمدتاً در ایران خوانده می شود. این سبک موسیقی اگرچه عمدتاً متأثر از سبک رپ غربی است، اما تمام ویژگی های آن را ندارد...
| 10:34 ق.ظ
موسیقی راک ایرانی گونه ای از موسیقی راک است که در کشور ایران رواج دارد. موسیقی راک در ایران از اواخر دهه چهل خورشیدی و با ظهور خوانندگانی مانند کوروش یغمایی، فرهاد مهراد و فریدون فروغی رواج پیدا کرد...
| 3:12 ب.ظ
موسیقی کردی به موسیقی و ترانه های مردم کرد زبان گفته می شود. یک پژوهشگر موسیقی کردی بر این باور است که انگیزش پیدایش موسیقی کردی در راستای حفظ زبان ادبیات، فرهنگ، سرگذشتها و در مجموع تمدن و پیشینه...
| 12:26 ب.ظ
موسیقی ترکی به شاخه ای از موسیقی ملل گفته می شود که در بین اقوام ترک رایج است. بدین لحاظ این موسیقی به دلیل تعدد نواحی ترک نشین در جهان دارای تنوع بسیار است و در بخشی وسیع از...
| 11:08 ق.ظ
در اجرای دعاهای آوازی نوع تحریرها و برخی حالات و کشش های آوازی خاص منطقه است و گاهی که خواننده تمهیدات خاصی به کار می برد تا نغمه از جلوه تأثیر بیشتری برخوردار شود. به طور نمونه می توان...