سرکار خانم اشرف اخشابی، مدرس سنتور

 

  1. دیپلم اقتصاد و موسیقی
  2. مسئول نظارت و ارزشیابی

فعالیت و سوابق حرفه ای:

  1. مدرس آموزشگاه موسیقی همراز از سال 86 تاکنون
  2. مدرس دانشگاه الزهرا از سال 93 تاکنون
  3. مدرس مدرسۀ شعر و ادبیات صداوسیما از مهر 96
  4. برگزاری workshop های متعدد سنتور
  5. برگزاری دوره های گروه نوازی در رده های سنی کودکان و بزرگسالان
    •