اشرف اخشابی

سرکارخانم اشرف اخشابیمدرس سنتور در آموزشگاه موسیقی همراز
تاریخ تولد1342/7/6
محل تولدتهران
تحصیلاتفوق دیپلم رسمی موسیقی و اقتصاد
تخصصنوازنده سنتور
سوابقo سابقه تدریس از سال 1375
o مدرس دانشگاه الزهرا از سال 93 تاکنون
o مدرس مدرسۀ شعر و ادبیات صداوسیما از مهر 96
اساتیدفراگیری نوازندگی سنتور نزد دکتر مجید اخشابی
فعالیت‌هاo برگزاری workshop های متعدد سنتور
o برگزاری دوره‌های گروه نوازی در رده‌های سنی کودکان و بزرگسالان از سال 1389 تا کنون