آموزش گیتار فلامنکو توسط بهادر آذریان در آموزشگاه موسیقی همراز

جناب آقای بهادر آذریان
فارغ التحصیل رشته موسیقی مقطع کارشناسی در گرایش ساز جهانی از دانشگاه هنر
متولد اسفند 66

فعالیت و سوابق حرفه ای
1. مدرس گیتار فلامنکو در آموزشگاه موسیقی همراز
2. کسب مقام اول کشوری در جشنواره موسیقی (کاتگوری گیتار فلامنکو)
3. مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال 91 تا کنون
4. کسب مقام اول اجرا زنده موسیقی جشنواره منطقه ای کشور
5. تدریس موسیقی(فلامنکو) از سال 84 تا کنون
6. اجرا کنسرت های متعدد از سال 86 تا کنون در سالن های تهران(فارابی،خانه هنرمندان و …) و همچنین اجرای زنده موسیقی در اقصی نقاط کشور
7. تدریس آکادمیک موسیقی و همچنین تدریس همراهی آواز فلامنگو و آموزش همنوازی با ساز کاخن و همراهی بالماس