متولد تهران

از كودكي با شاهنامه خواني و شيرين و خسرو بدر (بابا) كه سنت اهل لرستان است آشنا شد، دايي وی (باقرخان باجلان) كه صداي خوبي هم داشت مشوق و اولين مربي او بود، در ادامه آواز را از اساتيد وقت آاموخت .

استادان:

نصراله ناصح بور، عبدالوهاب شهيدي، اصغر بهاري، حسين عمومي، و…….و از راهنمايهاي  استادان لطفي ، عليزاده، ابتهاج، و…. بهرها برد،

وی فعاليت موسیقی  را از سالهاي ٦٣-٦٤ با راديو آغاز كرد و با بسياري از هنرمندان و بزرگان موسيقي همكاري داشت  استادان جليل شهناز، فرامرز بايور، عطا جنكوك، ملك، فرهادپور، عندليبي و….

سال ٧٧-٧٨ براي ادامه كار به سوئد سفر كرد و در دانشگاه موسيقي استكهلم كرسي تدريس موسيقي ايراني گرفت و هم زمان در رشته مربي گري صدا تحصيل كرد، در اين سالها اجراهاي در كشورهاي اروپايي و آمريكا داشت،،