عبدالحسین مختاباد

جناب آقای دکتر سید عبدالحسین مُختاباد امریی

 متولد ۱ فروردین ۱۳۴۵ در ساری

 1. ۱۳۸۱–۸۷ دکترای آهنگ‌سازی و اجرا از دانشگاه گلد اسمیتلندنانگلستان زیر نظر استانلی گلاسر و جان بیلی
 2. ۱۳۷۹–۸۱ لیسانس موسیقی در دانشگاهاتاوا – کانادا
 3. ۱۳۷۸–۷۹ زبان انگلیسی دانشگاه یورک – شهرتورنتو – کانادا
 4. ۱۳۷۳–۷۷ فراگیری اصول موسیقی کلاسیک غربیهارمونی، سلفژ و کنترپوان تحت نظر استادان کامبیز روشن‌روان، محسن الهامیان و شاهین فرهت
 5. ۱۳۷۰–۷۲ آشنایی با سازپیانو
 6. ۱۳۶۳–۷۰ فراگیری ردیف آوازیموسیقی اصیل ایرانی (هفت دستگاه و شش آواز یا نغمه) زیر نظر استاد کریم صالح عظیمی در رادیو ایران و نیز فراگیری نواختن سازهای موسیقی ایرانی نظیر: سنتور، سه‌تار و تمبک

 

فعالیت و سوابق حرفه‌ای

 1. ۱۳۹۵: رئیس پژوهشگاه آفرینشهای ادبی و هنری دانشگاه آزاد إسلامی و رئیس شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی هنر و معماری دانشگاه
 2. ۱۳۹۲: رئیس دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز
 3. ۱۳۹۲: نماینده مردم تهران در شورای شهر
 4. ۱۳۸۷: تاکنون عضو هیئت مدیره کانون آواز ایران وابسته بهخانه موسیقی ایران
 5. ۱۳۸۵: عضو هیئت مدیرهانجمن موسیقی ایران
 6. ۱۳۸۵–۸۶: مشاور فرهنگی و هنری رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای ایران، دبیر اولین نمایشگاه موسیقی و آثار شنیداریایران
 7. ۱۳۸۴–۸۶: مشاور موسیقی معاونت مجلس و استانهایسازمان صدا و سیما و معاون موسیقی استانها سازمان صدا و سیما و مشاور مدیر کل موسیقی سازمان صدا و سیما
 8. ۱۳۸۵: تاکنون عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما
 9. ۱۳۷۸: اعزام به خارج جهت ادامه تحصیل از طریق بورسسازمان صدا و سیما
 10. ۱۳۷۵–۷۷: مدیر عامل فرهنگ سرای سرو وابسته بهشهرداری تهران
 11. ۱۳۷۳–۷۵: مدیر عامل خانه فرهنگ حافظیه وابسته بهشهرداری تهران
 12. ۱۳۷۴–۷۶: عضو شورای موسیقی سازمانیونسکو در ایران
 13. ۱۳۶۸–۷۵: همکاری با واحد موسیقی حوزه هنریسازمان تبلیغات اسلامی