رضا علي لمعاني

متولد 1355

از 9 سالگي آموزش گيتار را شروع كرد و تا كنون به نوازندگي گيتار سبكهاي پاپ و كلاسيك مشغول است.

سابقه تدريس ایشان بيش از 10 سال است.

فعاليت حرفه‌ای ايشان نوازندگي در گروههاي خشايار اعتمادی، شهريار كهن‌زاده، حامي، نيما سيما و دیگران است.