مدرس تار و سه تار در آموزشگاه موسیقی همراز

جناب آقای عیسی زارع

کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی دانشکده هنرهای زیبا (دانشگاه تهران)
از یازده سالگی بدون معلم، پس از پذیرفته شدن در دانشگاه نزد استاتید برجسته موسیقی ایرانی
زیر نظر داریوش طلایی، داریوش پیرنیاکان، هومان اسعدی، ساسان فاطمی، شاهین فرهت، علیرضا مشایخی، خسرو مولانا، حسام الدین سراج آموزش دیده اند.

فعالیت و سوابق حرفه‌ای

1. مدرس تار و سه تار در آموزشگاه موسیقی همراز
2. کتاب ریشه ها_مفهوم مد در موسیقی ایران و عرب_(در دست انتشار توسط نشر نای و نی)
3. آلبوم “آفتاب می شود” (در دست انتشار توسط نشر پرده هنر موسیقی)
4. کنسرت های دانشگاهی
5. موسیقی متن فیلم کوتاه “آوا_تار” به کارگردانی “صبا جاور”