لیلی اکبری مدرس ارف در آموزشگاه موسیقی همراز

مدرسارف در آموزشگاه موسیقی همراز
تاریخ‌تولد1366/9/1
محل تولدتهران
تحصیلاتکارشناسی زبان، اقتصاد
تخصصمدرس موسیقی کودک
سوابقo مدرس ارف و پیانو کودک از سال
o گذراندن دوره‌های مربیگری موسیقی کودک زیر نظر سرکار خانم سالم و آقای مسعود نظری
o دارای مدرک مربیگری موسیقی کودک از مدرسه موسیقی صداوسیما و آموزشگاه ارف
o شرکت در دوره‌های آدمک (آموزش موسیقی به کودکان به روش ارف شول ورک)
اساتیدo یادگیری موسیقی از کودکی زیر نظر اساتیدی چون سهیلا روستا و سهیلا خانشقاقی
o یادگیری ساز پیانو زیر نظر اساتیدی چون خانم‌ها مریم ملاکین، آذر صابریان، هستی ابراهیمی و آقایان علیرضا مصداقی و سعید آبادی
o یادگیری تئوری موسیقی و سلفژ و هارمونی زیر نظر اساتیدی چون داوود جعفری و کتایون مذکوری و نجمه صغیر و پیمان خازنی
o آواز زیر نظر پری ملکی
فعالیت‌هاکارگاه‌های مادر و کودک در موسسه مامیران و موکو