محمودرضا قدیریان مدرس فن بیان و آداب سخنوری در آموزشگاه همراز

مدرسفن‌بیان و آداب سخنوری در گویندگی و اجرا
تاریخ‌تولد1359/6/20
محل‌تولدتهران
تحصیلاتمهندس کامپیوتر
تخصصمجری تلویزیون، بازیگر و گوینده
سوابقo شروع گویندگی از سال 1382
o مجری، بازیگر و گوینده ایرانی
o اجرای چند برنامه موسیقیایی و صندلی داغ
اساتیدیکی از شاگردان استاد حمید منوچهری
فعالیت‌هاo دوبلور در برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی
ت بازیگر نمایش‌های رادیویی در شبکه‌های مختلف