وحید عبدی سال1363 در تهران متولد شد.
وی از سن 17 سلگی نوازندگی گیتار پاپ را اغاز نمود.
– در سال1384 وارد دانشگاه هنرومعماری شد وگیتار کلاسیک را نزد استاد فرزاد دانشمند اغاز نمود.ودر مقطعی نزد استادان علیرضا تفقدی ومهرداد پاکباز بود.
ایشان با پایان نامه نمره 20 فارغ التحصیل شد.
از فعالیتهای ایشان:
اجرا در البوم شعر وموسیقی شمس لنگرودی
رسیتال گیتار سلو در دانشگاه هنرومعماری
اجرا درتئاتر وچندین کنسرت دانشگاهی
بیشتر از ده سال سابقه ی تدریس گیتار(کلاسیک-پاپ)وتئوری موسیقی
و از سال 90شروع به فراگیری اواز کلاسیک زیر نظر اساتیدی چون اقای محمدرضا صادقی خانم شاکه اغامال واستفاده از مستر کلاسهای اقای تقدسی.