متولد: 1/5/1357

نوازنده و آهنگساز

کارشناس ارشد آهنگسازی دانشگاه هنر

کارشناس نوازندگی دانشگاه هنر شیراز

نوازنده ویلن، ویولا

همکاری با ارکسترهای متعدد به عنوان نوازنده ویلن التو

همکاری برای موسیقی تئاتر

همکاری برای ضبط چند اثر موسیقی به عنوان نوازنده التو

مدرس ویلن آلتو، ویلن، پیانو و مبانی آهنگسازی (فرم، هارمونی، کنترپوان، ارکستراسیون) در آموزشگاه‌های همراز، سازخورشید، نیواک، زمان، در تهران و بامداد، دستان و شیدا در کرج