روال آموزشی و پذیرش هنرجو

در همراز 3 شیوه پذیرش و تربیت هنرجو ارائه می‌شود:

شیوه کارودانش

یا مهارت‌آموزی جهت اخذ دیپلم رسمی موسیقی از وزارت آموزش و پرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

در 4 گرایش نوازندگی ساز ایرانی، نوازندگی ساز جهانی، خوانندگی آواز ایرانی، خوانندگی آواز جهانی؛

طول دوره: 9 ماه، 3 روز در هفته؛

شیوه آزاد

برای فراگیری ساز و آواز در کلیه رشته‌ها و سبک‌ها

به دو صورت خصوصی و گروهی

شیوه آموزش از راه دور

برای کلیه سازها و رشته‌های آوازی

یک جلسه در هفته، یک جلسه حضوری در طول یک طرح (11 جلسه مجازی یک جلسه حضوری)     

با تعیین وقت قبلی و هماهنگی‌های لازم

همراز اقدام به برگزاری جلسات مشاوره و استعدادسنجی رایگان می‌نماید.

در جلسات مشاوره براساس سنجش توانایی‌ها، استعدادهای بالقوه و یا بالفعل هنرجویان و آگاهی از هدف و میزان علاقه‌مندی آنان، بهترین برنامه‌ریزی آموزشی برای هر یک از هنرجویان با هدف‌گذاری دقیق صورت می‌پذیرد که هر ترم این مشاوره انجام شده و میزان پیشرفت هنرجو به طرق مختلف پایش می‌شود.