اساتید و مدرسین مرکز مهارت آموزی و آموزشگاه موسیقی همراز

دکتر مجید اخشابی، مدرس سنتور، آواز پاپ، سلفژ

دکتر مجید اخشابی، مدرس سنتور، آواز پاپ، سلفژ

مشاهده پروفایل

هادی آرزم مدرس ویولن کمانچه ماندولین

هادی آرزم، مدرس ویولن، کمانچه و ماندولین

مشاهده پروفایل

دکتر عبدالحسین مختاباد، مدرس آواز سنتی

دکتر عبدالحسین مختاباد، مدرس آواز سنتی

مشاهده پروفایل

حسین پرنیا، مدرس سنتور

حسین پرنیا، مدرس سنتور

مشاهده پروفایل

مسعود خادم مدرس تار و سه تار آموزشگاه موسیقی هممراز با مدیریت دکتر مجید اخشابی

مسعود خادم، مدرس تار و سه تار

مشاهده پروفایل

ساعد آذری مدرس پیانو، سلفژ و تئوری در آموزشگاه موسیقی

ساعد آذری، مدرس پیانو، سلفژ و تئوری موسیقی

مشاهده پروفایل

محمودرضا قدیریان، مدرس فن بیان و آداب سخنوری

محمودرضا قدیریان، مدرس فن بیان و آداب سخنوری

مشاهده پروفایل

سپیده خداوردی، مدرس پیانو، دف، سلفژ و تئوری موسیقی

سپیده خداوردی، مدرس پیانو، دف، سلفژ و تئوری موسیقی

مشاهده پروفایل

اشرف اخشابی، مدرس سنتور و سلفژ

اشرف اخشابی، مدرس سنتور و سلفژ

مشاهده پروفایل

سروش مظفری، مدرس آواز ایرانی

سروش مظفری، مدرس آواز ایرانی

مشاهده پروفایل

رضا حقیقی، مدرس گیتار

رضا حقیقی، مدرس گیتار

مشاهده پروفایل

سروش بصراوی، مدرس صداسازی و سلفژ

سروش بصراوی، مدرس صداسازی و سلفژ

مشاهده پروفایل

عرشیا روشن‌قلب، مدرس پیانو و تئوری کاربردی

عرشیا روشن‌قلب، مدرس پیانو و تئوری کاربردی

مشاهده پروفایل

حمیدرضا باقری، مدرس پیانو و هارمونی

حمیدرضا باقری، مدرس پیانو و هارمونی

مشاهده پروفایل

محمدرضا طیار، مدرس سازهای کوبه ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

محمدرضا طیار، مدرس سازهای کوبه ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

مشاهده پروفایل

لیلی اکبری، مدرس ارف

لیلی اکبری، مدرس ارف

مشاهده پروفایل

عیسی زارعی، مدرس تار و سه تار

عیسی زارعی، مدرس تار و سه تار

مشاهده پروفایل

حسین پارسافر مدرس ویولن و ویولا

حسین پارسافر، مدرس ویولن و ویولا

مشاهده پروفایل

مونا برزویی، مدرس شعر و ترانه

مونا برزویی، مدرس شعر و ترانه

مشاهده پروفایل

فرزاد ذلقی آموزش فن بیان و گویندگی

فرزاد ذلقی، مدرس فن بیان و گویندگی

مشاهده پروفایل

میلاد زعیمی یزدی

میلاد زعیمی، مدرس پیانو

مشاهده پروفایل

محمد عمادالدین

محمد عمادالدین، مدرس گیتار

مشاهده پروفایل

سعیده ابولقاسمی

سعیده ابولقاسمی، مدرس پیانو

مشاهده پروفایل