کارگاه ها و کلاس های آموزشی همرازدر 3 سیستم

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

مهارت آموزی و اخذ دیپلم (جهت مشاهده کلاس های دایر کلیک کنید)

آموزش از راه دور

دوره‌ها و کلاس‌های آزاد

آموزش سنتور

نام مدرسروز برگزاری کلاس
ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابییکشنبه
سرکارخانم اشرف اخشابییکشنبه14 الی 20
جناب آقای حسین پرنیاپنجشنبه15 الی 20

آموزش آواز پاپ

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکتر مجید اخشابی یکشنبه
جناب آقای سروش بصراویپنجشنبه11 الی 20

آموزش آواز سنتی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای دکترعبدالحسین مختابادسه‌شنبه
جناب آقای سروش مظفریسه‌شنبه17 الی 20
جناب آقای سروش مظفریجمعه12 الی 20

آموزش آواز کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای سروش بصراویپنجشنبه12 الی 20

آموزش ارف، موسیقی کودک، پیانو کودک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
لیلی اکبریسه‌شنبه17 الی 20

آموزش پیانو ایرانی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس

آموزش پیانو پاپ

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم سپیده خداوردیشنبه10 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای ساعد آذریچهارشنبه15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه11 الی 20

آموزش پیانو کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم سپیده خداوردیشنبه10 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب دوشنبه11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقریدوشنبه9 الی 15
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20:30
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای ساعد آذریچهارشنبه15 الی 21
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب جمعه11 الی 20

آموزش تار و سه‌تار

نام مدرسروز تشکیل کلاسساعت تشکیل کلاس
مسعود خادم
عیسی زارعیسه‌شنبه17 الی 19
سروش بصراویپنجشنبه11 الی 20

آموزش سازهای کوبه‌ای (دف، تنبک، داربوکا، کاخن)

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای محمدرضا طیار سه‌شنبه14 الی 19

آموزش سلفژ و صداسازی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب سه‌شنبه10:30 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب چهارشنبه10 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلب پنجشنبه10:30 الی 20
جناب آقای سروش بصراوی پنجشنبه11 الی 20
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبجمعه11 الی 20

آموزش شعر و ترانه

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
سرکارخانم مونا برزوییدوشنبه17 الی 20

آموزش فن بیان و آداب سخنوری

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای فرزاد ذلقیپنجشنبه17 تا 20

آموزش گیتار (پاپ و کلاسیک)

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای رضا حقیقییکشنبه15 الی 20
جناب آقای رضا حقیقی دوشنبه15 الی 20
جناب آقای رضا حقیقی جمعه15 الی 20

آموزش ویولن ایرانی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزمپنجشنبه10 الی 19

آموزش ویولن کلاسیک

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزمپنجشنبه10 الی 19
جناب آقای حسین پارسافرشنبه15 الی 19
جناب آقای حسین پارسافرچهارشنبه

تئوری و هارمونی

نام مدرسروز برگزاری کلاسساعت برگزاری کلاس
جناب آقای عرشیا روشن‌قلبدوشنبه تا جمعه12 الی 21
جناب آقای سروش بصراویپنجشنبه11 الی 20
جناب آقای حمیدرضا باقریدوشنبه9 الی 15

کمانجه

نام مدرس روز برگزاری کلاس ساعت برگزاری کلاس
جناب آقای هادی آرزمپنجشنبه10 الی 19