آموزش پیانو، سلفژ و صداسازی زیرنظر عرشیا روشن قلب در آموزشگاه موسیقی همراز