آموزش سنتور زیرنظر اشرف اخشابی در آموزشگاه موسیقی همراز