آموزش موسیقی

تکنیک‌های نوازندگی سنتور انواع ریزها قسمت دوم انواع ریزهای کشش (1) بطور کلی ریزها به دو نوع تقسیم می‌شوند: الف- ریز کشش: ریز کشش که خود به 9 قسم است: ریز ساده، ریز مجزا، ریز آکسان‌دار، ریز با چپ،...
تکنیک‌های نوازندگی سنتور ریزها قسمت اول چگونگی نواختن ریزها: قست اول: اصولا در سازهای مضرابی کشش نت‌ها را به دو طریق می‌توان نشان داد: اول به وسیلۀ “تک” در این روش از انعکاس صدا استفاده می‌شود؛ مثلا در سنتور...
تکنیک‌های نوازندگی سنتور چگونگی بکارگیری مضراب‌های چپ و راست توالی و تکرار مضراب‌ها در ادامه مباحث مربوط به تکنیک‌های نوازندگی سنتور در این مقاله به بررسی چگونگی بکارگیری مضراب‌های چپ و راست و نیز توالی و تکرار مضراب‌ها می‌پردازیم....
  تکنیک هر سازی عبارتست از اصول نوازندگی یا به‌عبارت دیگر، طریقه صحیح و با قدرت نواختن ساز. ملاک صحیح یا غلط بودن اصول و طریقه‌های نوازندگی نتیجه کار است؛ یعنی هر طریقه‌ای‌که قدرت و قوت بیشتری در نوازنده...