آموزش موسیقی

انگشت گذاری با دست چپ برای درک حالت گیری صحیح دست چپ روی گیتار، دست چپ تان را کاملا باز کنید، کف دستتان را رو به بالا بگیرید، شست تان را بین انگشت یک و دو بفشارید و دستتان...
در موسیقی ایرانی این امکان وجود دارد که از مقامی به مقام دیگر برویم، بعبارت دیگر، می توانیم در طی اجرا احساس مُدال را پیوسته تغییر دهیم اما باید توجه داشت که این تغییر مقام یا تغییر احساس مُدال...
در ادامۀ مجموعه مقالاتی در خصوص آشنایی با مفاهیم بنیادین در ردیف های سازی و آوازی موسیقی ایرانی، در این مقاله شما را با مفهوم مُد بطور مفصل آشنا خواهیم کرد. مفهوم مُد در موسیقی ایرانی برای آشنا شدن...
مقدمه مجموعه ردیف های سازی و آوازی تنۀ اصلی موسیقی کلاسیک ایرانی را تشکیل می دهند. این ردیف های سازی و آوازی به هفت شاخۀ اصلی که همان هفت دستگاه موسیقی ایرانی هستند تقسیم می شوند. این هفت دستگاه...
یکی از مهمترین نکاتی که در آموزش پیانو مورد توجه میباشد، نحوۀ صحیح نشستن پشت پیانو است. چگونگی قرار گرفتن دست ها و داشتن فاصله مناسب با پیانو نیز از دیگر موارد بسیار مهم و کاربردی در یادگیری این...
موسیقی افغانستان: افغانستان در برگیرنده اقوام و ملیت های گوناگون، زبان ها و لهجه های متفاوت است. این اختلاف زبانی و قومی، منجر به پیدایش چهارده سبک مجزا در حوزه موسیقی شده که عبارتند از: موسیقی لوگری سبک منحصر...
وزن عبارت است از ضرب یک قطعه موسیقی است که از اجتماع چند امتداد مختلف در تحت انتظام مخصوصی حاصل می شود.‏ عنصر اصلی موسیقی صدا است و می توان وزن را به روح موسیقی تعبیر کرد زیرا همانطور...